Cyklostezka z Hradce Králové do Kuksu

12.07.2017

Popis trasy:

Cyklostezka Hradec Králové / Josefov / Kuks je součástí velmi populární dálkové Labské stezky č.2. Začátek této trasy je v Hradci Králové u tzv. Kamenného mostu na Pláckách na levém břehu Labe a až ke Kuksu měří celkem 26 km. Nová trasa je jednou z nejdelších souvislých cyklotras v České republice a je vhodná pro rodiny s dětmi i in-line bruslaře (kromě kratšího nezpevněného úseku u Jaroměře). Už na samém počátku stezky na Vás dýchne bohatá historie královského věnného města, Hradce Králové. Můžete si zde projít značené historické okruhy či se podívat na město z ptačí perspektivy, a to z nově rekonstruované Bílé věže s unikátním skleněným modelem uvnitř. Máte-li chuť se podívat na Labe více zblízka, můžete si půjčit paddleboard, či se nechat hýčkat projížďkou po Labi na kolesovém parníku. Vydáte-li se dále po stezce směrem do Kuksu, čeká Vás zde několik milých překvapení. Příjemná zastávka ve Smiřicích, ať už třeba posedíte v místní kavárně či v zámeckém parku nebo se zajdete podívat do barokní kaple Zjevení Páně. Po pojedete-li dále, narazíte na slavnou pevnost Josefov, Železniční muzeum Jaroměř a v neposlední řadě na perlu baroka - unikátní barokní komplex bývalých lázní, hospital s kostelem Nejsvětější Trojice a původní lékárnou, Národní kulturní památku / Hospital Kuks.


Trasa: Hradec Králové - Smiřice / návaznost na další cyklotrasy 2 (24), 181, 4197, 4257, stezka je sjízdná i pro in-line Smiřice - Josefov / návaznost na další cyklotrasy 4252 a 4166 (úsek je v celé délce sjízdný pro in-line) Josefov - Jaroměř-Brod nad Labem / návaznost na další cyklotrasy 4034, 4117, 4266 (až na 700 m úsek u tenisových kurtů a 50m úsek u krematoria v Jaroměři je stezka sjízdná pro in-line).

Povrch: zpevněný, vhodný i pro in-line kromě pár krátkých úseků, jež jsou štěrkové - do 1km ( v úsecích Hradec Králové/Plácky - Lochenice, Lochenice - Jaroměř Josefov a Jaroměř/krematorium - Kuks je cyklostezka vhodná pro bruslaře. V Lochenicích vede část stezky po silnici III. třídy, z Josefova podél Labe (tenisové kurty) vede cca 600 m úsek po štěrku, který je pro brusle nesjízdný a také v části u Jaroměřského krematoria vede cyklostezka z kopce po stěrkové cestě (cca 300 m).


Typ aktivity: cykloturistika

Cílové skupiny: rodina , senioři , aktivní

Zdroj informací a fotografií: ceskojede.cz